Privacybeleid

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Privacyverklaring

Ten behoeve van de behandeling en facturering leg ik, Wendy Emons, MEE therapeut bij Praktijk Wendy Emons, een aantal persoonsgegevens van u vast. Ik behandel en beveilig deze persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Uw persoonlijke gegevens worden door mij beveiligd opgeslagen. Zodanig dat ze ontoegankelijk zijn voor derden. Persoonlijke gegevens worden alleen met anderen gedeeld als u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Onderstaand vindt u een toelichting op de werkwijze en de rechten die u heeft als cliënt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Wilt u meer informatie over de AVG, zie ook https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Persoonsgegevens die ik verwerk

Praktijk Wendy Emons verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Er worden door mij niet meer gegevens verzameld dan noodzakelijk zijn voor behandeling en facturering. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Praktijk Wendy Emons verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens, te denken aan medische en psychosociale gegevens , bevindingen en de uitgevoerde behandelingen. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vraag ik om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vraag ik om toestemming van hun ouders of voogd.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Waarom ik gegevens nodig heb

Praktijk Wendy Emons verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen en/of mailen als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Een zo compleet mogelijk beeld te hebben van uw hulpvraag
 • D.m.v. dossieraanleg uw ontwikkelingen te kunnen volgen en te voldoen aan de wet wgbo
 • Nazorg
 • Het afhandelen van uw betaling

Hoe lang ik gegevens bewaar

Praktijk Wendy Emons zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Cliëntendossiers worden, conform wettelijke vereisten, minimaal 15 jaar bewaard. Administratieve gegevens worden 7 jaar bewaard. Daarna worden de gegevens, inclusief eventuele back-ups, op veilige wijze vernietigd.

Delen met anderen

Praktijk Wendy Emons deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk Wendy Emons blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Praktijk Wendy Emons maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren te verwijderen of uw toestemming in te trekken. Mits dit wettelijk is toegestaan . U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@www.wendyemons.nl , Praktijk Wendy Emons zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Praktijk Wendy Emons neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@www.wendyemons.nl

De cliënt heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als de therapeut bovengenoemde niet naleeft.

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Praktijk Wendy Emons, kunt u mij als volgt bereiken:

 • Straatnaam en nummer: Akkerslagen 25
 • Postcode en plaats: 5364RG Escharen
 • Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 66675979
 • Telefoonnummer: +31612746667
 • E-mailadres: contact@www.wendyemons.nl