Healing voor mens en dier

‘Healing’ betekent ‘genezing’ of ‘heel worden’. Helen kunnen we allemaal en dat doen we ook. Als je iemand troost, als je met toewijding luistert of een kus op een zere kinderknie geeft, je heelt dan, liefde heelt!
Tijdens de healing werk ik niet gericht aan een klacht maar laat ik de energie stromen. Healing is er in vele vormen en kan plaatsvinden op fysiek, emotioneel, spiritueel of elk ander niveau. Het zorgt voor herstel van ‘de balans’ in jezelf. Alles heeft, en is, energie; ieder mens, dier, plant, de aarde, de kosmos. Je lichaam is eigenlijk een netwerk van energiebanen . In het algemeen is ons energiesysteem ‘in balans’, maar door ziekte, allerlei prikkels of gebeurtenissen in ons leven kan een verstoring en/of blokkades van de energiebalans ontstaan. Door onszelf open te stellen voor helende energie kan healing balans/genezing ontstaan. Healing is een effectief instrument voor het behandelen van allerlei ziekten en blokkades.
Ook bij ernstige ziekten of pijn kan healing verbetering of verlichting geven. Bij Psychische en lichamelijke klachten en/of bij Stressgerelateerde klachten en burn-out
Healing kan je ook helpen je persoonlijk te ontwikkelen en verdiepen.
Om te voelen wie je werkelijk bent en wat het beste bij jou past. Healing helpt je op weg naar jezelf:
In essentie zal ik tijdens een healing d.m.v. mijn bewuste intentie het zelfgenezend vermogen van de ander activeren. Door het energetisch veld achter die manifestatie te neutraliseren, zodat het zelfgenezend vermogen het werk kan doen.
In de behandeling ervaar je vaak een diepe ontspanning, vastgeroeste ideeën en patronen lossen op, je bewustzijn verdiept zich en je ervaart ruimte om te voelen en te ervaren wat ten diepste in je zit. Ook kan er inzicht ontstaan in de achtergronden van een ziekte of een probleem. Het is raadzaam om na een sessie wat extra rust voor jezelf te creëren, zodat je energieveld de ruimte krijgt om te settelen. Wanneer energie vrijelijk stroomt, voel je je letterlijk vrijer en energieker.

In geval van lichamelijke ziekte kan healing ondersteuning geven aan het genezingsproces, als aanvulling op de reguliere geneeskunde. Enkele voorbeelden zijn: Ondersteuning bij ingrijpende medische behandelingen, zoals begeleiding voor, tijdens en na operaties, chemotherapie en bestraling; het resultaat van healing ligt dan op het vlak van pijnverlichting, bevorderen van herstel en het verkorten van de hersteltijd, alsmede het inzicht verwerven in de betekenis en acceptatie van de ziekten in je leven. Ondersteuning bij chronische ziektes zoals me, ms, rsi of reuma. Het resultaat van healing ligt dan op het vlak van pijn verlichting, versoepeling van het lichaam en verbetering van de algehele conditie, Maar ook weer het inzicht verwerven in de betekenis en de acceptatie van de ziekte in je leven. Ondersteuning bij acute situaties, zoals ongelukken, stervensprocessen en andere traumatiserende omstandigheden. Het resultaat van healing ligt dan op het vlak van ondersteuning in het moment, stabilisatie, kalmering en voorbereiding op het medische proces.
In geval van geestelijke ziekte kan healing ook ondersteuning geven aan het genezingsproces, als aanvulling op de reguliere geneeskunde. Enkele voorbeelden zijn: Ondersteuning bij burnout; het resultaat van healing is dan gericht op het hervinden van de innerlijke levenskracht en de fysieke vitaliteit. Het leren omgaan met en verminderen van fobieën, crisissituaties, verslavingen, eetstoornissen en depressies. Ondersteuning bij rouwverwerking of stervensbegeleiding. Ondersteuning bij traumaverwerking, zoals seksueel misbruik en oorlogstrauma’s. Het resultaat van healing ligt op het hervinden van balans, verwerking en integratie.
In geval van persoonlijke groei geeft healing ondersteuning aan het algemene, persoonlijke proces van ontwikkeling. Voorbeelden zijn: Wie ben ik? Wat wil ik? Het helpt om het onbewuste, in jezelf te verkennen en verdrongen levenskracht vrij te maken

Afhankelijk van wat er tijdens het gesprek of tijdens de healing naar boven komt worden verschillende healing technieken toegepast gericht op het schoonmaken, opladen en balanceren van het energetisch veld en het herstellen van verstoringen in de verschillende dimensies. Ik stem mijn energie veld af op dat van jou om verstoringen en blokkades te traceren en waar mogelijk op te lossen. Hierbij fungeer ik als kanaal voor energie en bewustzijn. De cliënt ontwikkelt inzicht in zijn eigen leven en levenspatronen en leert hiervoor verantwoordelijkheid te nemen. Hierdoor wordt een proces van fysieke, psychische en spirituele ontwikkeling op gang gebracht, dat altijd is gericht op een verbetering van het welzijn van de cliënt.

Wat voor mensen geldt, geldt ook voor dieren! Het zijn levende wezens met hun eigen energieveld. Ook zij kunnen ziek worden of traumatische ervaringen opdoen .
Dieren geven onvoorwaardelijke liefde ,zijn puur en echt en oordelen niet .
Ook dieren kunnen een healing ontvangen. Dieren reageren instinctief, als het niet meer goed voelt lopen ze weg. Als ze liever hun andere kant geheald willen hebben draaien ze zich om etc. Vaak werkt een healing erg diep, omdat zij geen verwachting hebben, geen oordeel of het wel werkt of niet. Zij ontvangen de healing in alle openheid.
Ook hierbij kun je denken aan allerlei klachten, bijvoorbeeld; Stress, angsten ( bijvoorbeeld voor vuurwerk) , probleemgedrag, operaties of wonden, bot/spier problemen, trauma vanuit het verleden, etc.

Bij een healing voor dieren en kleine kinderen kies ik ervoor om dit op afstand te doen. Dit omdat ze dan in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven.

Sta open als een kind voor wat zich aandient, neem gewoon waar wat er gebeurd en laat verwachtingen/oordelen los, er is namelijk geen goed of fout.