Holistische EMDR

Wat is Holistische EMDR

Er wordt gewerkt met het lichaam en niet alleen met het hoofd.

EMDR (Eye Movement, Desensitisation and Reprocessing) is een zeer effectieve behandelmethode om trauma, nare ervaringen te verwerken, een schokkende of diep teleurstellende ervaring die in het gevoel een nadrukkelijke rol blijft spelen. De holistische EMDR heeft een heel brede reikwijdte in heling en behandeling. Ik werk niet alleen met de nare beelden maar ook met de opgeslagen ongewenste overtuigingen die omgezet mogen worden naar gewenste overtuigingen. Daarnaast meet ik zo nodig uit met welk trauma gewerkt mag worden, soms is dit een ander (vaak verdrongen of niet herinnerd) trauma dan waar de cliënt zelf mee komt. Ik meet dan bijv. de leeftijd(en),gebeurtenissen etc. uit, aan de hand van een protocol. In alles gebruik ik natuurlijk mijn intuïtie en gevoel.

Zowel eenmalig trauma als meervoudig trauma kan met holistische EMDR succesvol worden behandeld, ook door zorgverleners zonder psychologische ondergrond.

Ik ben natuurlijk ook geen psycholoog, als ik dat had willen zijn dan had ik daar wel een opleiding voor gevolgd natuurlijk. Maar ik heb wel ruim 22 jaar ervaring als verpleegkundige binnen de psychiatrie en verstandelijk gehandicapten zorg. Waar ik veel heb gezien, verschillende achtergronden, verschillende begeleidingsstijlen, moeilijk verstaanbaar gedrag en nog zoveel meer. Daarnaast heb ik de opleiding lichaamsgerichte trauma therapie afgesloten. Hierin heb ik veel geleerd en eigen gemaakt. Ook hierna zal ik verdiepingsdagen en intervisiedagen blijven volgen.

4 belangrijke aspecten van de holistische EMDR zijn: 

 1. a) Biosensor/pendel gebruik voor zeer gedetailleerd uitmeten; er wordt op het individu behandeld.
 2. b) Behandelingen op aarding, chakra’s en aura tijdens de sessie.
 3. c) Voor- en nabehandelingen voor stabiliseren hersenfuncties en voor goede aarding.
 4. d) De manier van behandelen (auditief, tactiel of visueel) wordt aangepast op de cliënt, ook de lengte van ieder setje Links-Rechts signaal.

a). Het gebruik van de biosensor tijdens de sessie voor een optimaal verloop en resultaat: een treffende diagnose op het voorval (leeftijd, beeld) dat heeft geleid tot het trauma (beeld + overtuiging).

b). Energetische behandelingen worden soms gegeven, om de aura te stabiliseren en de aarding te waarborgen, die meestal instabiel wordt op het moment van de confrontatie met het trauma.

Tijdens het uitmeten neem ik ook mee  of er andere hulpmiddelen als ondersteuning nodig zijn:bijv. edelstenen, een knuffel, healing symbolen, etc.

c). De voor- en nabehandelingen maken de sessie meestal lichter, met minder verdriet en minder boosheid of spanning. Ze zorgen tevens voor een betere balans en aarding vooraf en stabiliseren de aanpassingen in de aura die het gevolg zijn van de EMDR sessie. Dit alles voorkomt het fenomeen van onprettige nawerking van EMDR. Mensen kunnen in een diep dal vallen, als aura en chakra’s en hersenfuncties, die al die jaren in een soort ‘pijnkramp’ zaten, niet na de sessie de nodige nazorg krijgen.  Het is een grote pré van de werkwijze van Holistische EMDR dat deze nazorg kan worden gegeven. Er zijn mensen die een EMDR ondergingen, en daarna maanden depressief of paniekerig werden. Zij willen echt nooit meer een EMDR sessie ondergaan. Vandaar dat de nazorg zo belangrijk is.

d). Bij de holistische EMDR maak ik bij de auditieve versie gebruik van pennen klikken. Dit doe ik op gevoel wat betreft snelheid, afstand en hardheid zodat het volledig is aangepast op de cliënt. Bij de visuele versie voel ik goed de afstand aan vanaf de ogen en pas ik de snelheid aan op de cliënt. Bij de tactiele manier kan ik of hand op hand behandelen of voet op voet. Ook hier meet ik uit en voel ik aan wat nodig is.

In EMDR wordt gewerkt met een fysiek Links-Rechts signaal voor inwerking op linker en rechter hersenhelft. Vastgehouden overtuigingen, emoties en lichamelijke indrukken worden losgelaten.

Wanneer EMDR toepassen?

Holistische EMDR is een kortdurende behandelmethode om akelige ervaringen/ ptss te verwerken bijv. van een ramp, brand, (verkeers) ongeluk, een medische diagnose/ handeling, lichamelijk/ geestelijk geweld, verkrachting, aanranding, een overval of de dood van een dierbare. Maar kan bijv. ook gebruikt worden bij pesten, angsten,

vernedering, burn-out, verwaarlozing, harde opvoeding, diepe teleurstelling, afwijzing, schaamte, ontslag, scheiding, verstikking/ verdrinkingsnood, geboorte/ bevalling. Het kan ook zomaar zijn dat het trauma te maken heeft met de zwangerschap/ embryo en/of vorige levens of dat het in de familielijn is doorgegeven.

Ook kun je denken aan bepaalde beroepen die veel meemaken in hun werk bijv. militairen, politie, verpleegkundigen, hulpverleners, artsen, brandweer, etc.

Maar ook bij dieren en kinderen is de holistische EMDR goed toe te passen. De sessie en de techniek pas ik hier helemaal op aan. Denk hierbij bijv. aan angsten voor vuurwerk of voor de dierenarts, dieren die mishandeld zijn, honden die door andere honden zijn gebeten en zoveel andere gebeurtenissen. Bij kinderen kun je ook overal aan denken, angst voor de tandarts, eerder noemde ik al de zwangerschap of de geboorte, denk bijv. aan stress/ruzie tijdens een zwangerschap, met een navelstreng om de nek geboren worden, of geholpen moeten worden met een zuignap, een alleen geboren tweeling, etc, etc.

Holistische EMDR ontsluit een bevriezing tussen verstand en gevoel, die ontstond op het moment dat een te schokkende gebeurtenis zowel het verstand als het hart deed stilstaan.  Wetenschappers zijn er nog niet geheel achter hoe het mogelijk is dat deze eenvoudige techniek dit kan bereiken, maar de ervaringen zijn dermate goed, dat psychologen, ziekenhuizen en andere zorgverleners de EMDR-techniek standaard toepassen vanwege het bijzonder snelle en blijvende resultaat.

Tijdens een holistische EMDR sessie zal de therapeut de cliënt terug laten denken aan de gebeurtenis, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Dan wordt het verwerkingsproces opgestart.

Een bepaalde gebeurtenis wordt opnieuw voor de geest gehaald, maar nu in combinatie met een afleidende stimulus, visueel, tactiel of auditief, het zogenaamde Links-Rechts signaal.  De holistische EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden, gevoelens en lichamelijke sensaties op gang. Zo wordt op alle niveaus van energie (fysiek, gevoel, gedachten en in stilte) in een geduldige sfeer, de vastgehouden informatie van het trauma stap voor stap losgelaten.

Nazorg

Naast het uitmeten wat de cliënt nodig heeft na de behandeling, geef ik altijd een briefje mee en bespreek de inhoud daarvan kort met de cliënt. Ik maak ook een bel of app afspraak voor de volgende dag. Mochten er problemen zijn met de cliënt, meet ik  direct uit wat hij/zij op dat moment nodig heeft.

Het L-R signaal

Hoe het Links-Rechts signaal gecombineerd met het traumatisch beeld precies inwerkt op dit geheel is zelfs de wetenschap nog niet duidelijk. Feit is dat het L-R signaal inwerking heeft op linker en rechter hersenhelft. Vastgehouden overtuigingen, emoties en lichamelijke indrukken worden losgelaten.

PTSS

Als personen een ingrijpende, schokkende gebeurtenis niet goed hebben verwerkt, ontstaat een psychische verwonding die stress veroorzaakt. Deze verwonding heet PostTraumatische Stress-Stoornis (PTSS).

PTSS kan iedereen treffen en belemmert vaker wel dan niet het normaal functioneren in het dagelijks leven. PTSS uit zich met diverse lichamelijke en psychische klachten.

Wat vaak niet verteld wordt is dat het niet zo zeer te maken heeft met de ernst van de gebeurtenis zelf, maar vooral met het gevoel en de beleving die je bij een gebeurtenis hebt. Zo kan een relatief “kleine”gebeurtenis ook zorgen voor een trauma/ptss; Bijvoorbeeld  je valt van de fiets, je bent alleen, je hebt pijn, je moet het alleen oplossen want er is niemand in de buurt die je kan troosten. En het tegenovergestelde kan ook, een ernstige gebeurtenis waarbij er geen sprake is van trauma/ptss. Dit heeft alles te maken met emotie, beleving, opvang achteraf, onafgemaakte bewegingen; bijvoorbeeld kon je zelf iets doen of verstijfde je van angst?

Symptomen van ptss zijn onder andere de onderstaande verschijnselen die langer dan een maand aanhouden (er zijn er nog zoveel meer kijkend op de persoon gericht);

 • Verstrakking
 • Dissociatie
 • Bevriezing(onbeweeglijkheid), verbonden met het gevoel van hulpeloosheid
 • Concentratieproblemen
 • Gevoelens van angst, spanning hulpeloosheid en onrust die na de gebeurtenis zijn begonnen.
 • Herhalende, zich opdringende herinneringen
 • Onaangename dromen
 • Handelen of voelen alsof het trauma opnieuw plaats vindt
 • Heftige emoties
 • Het vermijden van prikkels die verband kunnen houden met de gebeurtenis. Iemand die lijdt aan PTSS, zal dingen die aan de gebeurtenis kunnen herinneren vermijden, of vertoont afgestompte reacties.
 • Het vermijden van gedachten en gevoelens
 • Het vermijden van plaatsen, mensen, voorwerpen en situaties.
 • Onvermogen om zich delen van de gebeurtenis te herinneren
 • Negatieve gedachten over zichzelf, anderen en de wereld
 • Vertekende gedachten over de consequenties en de oorzaak van de gebeurtenis
 • Negatieve emoties (angst, afschuw, woede, schuld, schaamte)
 • Afgenomen interesse en participatie in activiteiten
 • Afgesneden of vervreemd voelen van anderen.
 • Geïrriteerdheid en woede-uitbarstingen; Roekeloosheid en zelfdestructief gedrag
 • Hyperalertheid
 • Overdreven schrikreacties
 • Lichamelijke reacties; onverklaarbare klachten, hoofdpijn,spierpijn,moe,lage rugpijn, misselijkheid etc.
 • Angst,dwang,fobie of paniekaanvallen.